ORDINEA OCUPĂRII POSTURILOR DIDCATICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN ŞEDINŢELE DE REPARTIZARE ORGANIZATE LA NIVELUL INSPECTORATELOR ŞCOLARE ÎN PERIOADA 26-27 AUGUST 2021

ORA – 9.00 – 10.00

  •      detașăr
  •       candidaţi care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2021-2022;

ORA – 10.00 – 14.00

  • candidaţi cu nota/media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursul naţional din sesiunea 2021, după caz, în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;

ORA  – 14.00 – 19.00

  • candidaţi care au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 7 (şapte) în profilul postului solicitat la concursuri naţionale, sesiunile 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obținut note sub 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor şi mediilor de repartizare;
  • candidaţi care au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 7 (şapte) în profilul postului solicitat la concursuri naţionale, sesiunile 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor şi mediilor de repartizare;
  • candidaţi care au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 5 (cinci) la proba scrisă în profilul postului solicitat la concursurile naţionale din sesiunile 2020, 2019 şi/sau 2018 şi nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau nu au mai obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare;
  • candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul naţional din sesiunea 2021, şi care au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 5 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare;
  • candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursurile naţionale din 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015, care au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 7 (şapte) şi nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau nu au mai obținut note sub 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare;
  • candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursurile naţionale din 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015, care au obţinut cel puţin nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 7 (şapte) şi nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau nu au mai obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare;
  • candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursurile naţionale din 2020, 2019 şi/sau 2018, care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 5 (cinci) şi nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau nu au mai obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare;

Nota: Data de 27.08.2021 este alocata strict corecturilor legate de ocupare/ repartizare a posturilor vacante/ rezervate realizate în etapele anterioare!

Noutăți

Anunturi

Autentificare