Formare continua

Calendarul pentru organizarea sesiunii 2020-2021 pentru aplicarea Metodologiei de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată

Vă informăm că MEC a aprobat, prin OMEC nr. 3611 /31.04.2021 Calendarul pentru organizarea sesiunii 2020-2021 pentru aplicarea Metodologiei de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar.

Metodologia de echivalare a fost aprobată prin OMECTS nr. 5553 din 2011, modificată şi completată cu OMECTS nr. 4111 şi 4121 din 2012.

 

Descarca Adresa privind Calendarul pentru organizarea sesiunii 2020-2021 pentru aplicarea Metodologiei de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată

Noutăți

Anunturi

Autentificare