Consfătuire judeţeană pentru invăţământul particular şi alternative educaţionale.

Către:
Toate unităţile de invăţământ particular din judeţul Ilfov
În atenţia: Doamnei/Domnului director

Prin prezenta, vă invităm să participaţi la Consfătuirea judeţeană pentru invăţământul particular şi alternative educaţionale organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov.

Întâlnirea se va desfăşura in sistem de videoconferinţă vineri, 30 septembrie, ora 9.00; link-ul de conectare la această activitate va fi transmis in timp util pe canalele de comunicare.

Participă directorii şi directorii adjuncţi, membrii fondatori din unităţile de invăţământ particular din judeţul Ilfov.

Noutăți

Autentificare