Admitere

Pentru informații suplimentare referitoare la admitere, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov a pus la dispoziție numărul de

TEL VERDE 0800 080 345

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR PROVENIȚI DIN UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT APARȚINÂND ALTOR JUDEȚE

Candidații care doresc să participe la etapa a II-a de admitere în clasa a IX-a în unități de învățământ liceal din județul Ilfov, pe locurile rămase libere, vor adăuga la dosarul de înscriere o adeverință din care să reiasă că nu au fost repartizați în prima etapă de admitere sau nu au depus dosarul la unitatea de învățământ liceal la care au fost repartizați în etapa computerizată.

Adeverința va fi eliberată de unitatea de învățământ de proveniență, în cazul în care candidatul nu a participat  la prima etapă de admitere sau de  unitatea de învățământ liceal la care a fost repartizat, în cazul în care candidatul a fost repartizat la prima etapă, dar nu a depus dosarul.

Descarca Adresa Comisiei de Admitere a Județului Ilfov

Noutăți

Anunturi

Autentificare