Proiect POCU - A doua șansă pentru educație, ID 136066

Rezultatele finale în urma selectiei cadrelor didactice

Rezultatele finale în urma selectiei cadrelor didactice care au depus dosare pentru derularea activității A4.2. Derularea și monitorizarea procesului de învățământ în cadrul programului “A doua șansă” a proiectului ,,ADŞE – A Doua Şansă pentru Educaţie", ID 136066,
ca urmare a anunțului de selecție nr. 2369/28.02.2022.

Deacarcă documentul de aici:

  1. Pv-evaluare_dosare_-cadre_didactice_17_03_22.pdf

Rezultatele în urma verificării eligibilității dosarelor depuse de cadrele didactice P2 în cadrul activităților

Rezultatele în urma verificării eligibilității dosarelor depuse de cadrele didactice P2 în cadrul activităților

4.1.1. Organizarea si proiectarea procesului de învățamânt în cadrul programului “A Doua Șansă”, A4.2. 

Derularea și monitorizarea procesului de învățamânt.

Descarcă documentul de aici:

  1. Rezultate__în_urma_verificării_eligibilitii__cd_11.03.2022.pdf

REZULTATE APEL_COORDONATOR ADSE_P2

REZULTATE  APEL_COORDONATOR ADSE_P2

Pv-verificare eligibilitate-coordonator

Descarcă documentul de aici:

2.Pv-verificare_eligibilitate-coordonator.pdf

Anunț de selecție ADSE

Inspectoratul Școlar Județean Ilfov anunță scoaterea la concur în cadrul Proiectului „ADSE-A Doua Șansă pentru Educație”, Cod SMIS: 136066 a posturilor pentru catedrele didactice P2, în cadrul activităților A.4.1 și A. 4. 2.

Descarcă documentul de aici:

Apel_selectie_cadre_didactice_IF.pdf

Anunț de selecție

Inspectoratul Școlar Județean ILFOV anunță scoaterea la concurs a unui post în cadrul proiectului ADSE - A Doua Șansă pentru Educație ID 136006 - Contract: POCU/666/6/23/136066

 

Descarcă documentele de aici:

  1. 2269-_ANUNT_SELECTIE_POCU_136066.pdf
  2. A1._Cerere_de_inscriere.doc
  3. A2._Scrisoare_de_intentie.doc
  4. A3._Declaratie_disponibilitate.doc
  5. Grila_de_evaluare_elibilitate_Coordonator_P2__242101_-_Manager_Proiect.pdf

Noutăți

Anunturi

Autentificare