Atribuţile conform art.16, alin.1 din Ordinul 5530 / 2011

 

 Art. 16. - Domeniul funcţional management şi dezvoltare instituţională se organizează pe compartimente:
   1. Compartimentul Managementul unităţilor de învăţământ are următoarele atribuţii:
   a) acordă consiliere conducerii unităţilor şcolare din subordine pe probleme de management, rezolvarea conflictelor, legislaţie, relaţiile şcolii cu părinţii şi administraţia publică locală;
   b) monitorizează implementarea descentralizării instituţionale;
   c) organizează periodic întâlniri cu factorii de conducere din unităţile şcolare, pentru discutarea problemelor de actualitate;
   d) participă la soluţionarea problemelor intervenite în unităţile de învăţământ de care răspund;
   e) verifică aplicarea măsurilor prevăzute în planurile de acţiuni rezultate în urma inspecţiilor şcolare;
   f) verifică şi actualizează bazele de date, verifică centralizarea situaţiilor statistice cerute şi transmise de şcoli, pe diverse probleme;
   g) efectuează, în baza unui ordin de serviciu al inspectorului şcolar general, propriile controale în unităţi de învăţământ sau în colaborare cu alte instituţii;
   h) menţine legătura permanentă cu instituţiile administraţiei publice;
   i) evaluează anual unităţile de învăţământ de stat, particulare sau confesionale, după axele majore incluziune şi performanţă, în vederea realizării clasificării acestora pe unul dintre cele 5 niveluri: "Excelent", "Foarte bun", "Bun", "Satisfăcător" şi "Nesatisfăcător";
   j) monitorizează unităţile de învăţământ care obţin calificativul "Satisfăcător" sau "Nesatisfăcător" în vederea ameliorării performanţelor;
   k) asigură distribuirea în reţeaua şcolară a judeţului/municipiului Bucureşti a documentelor oficiale din domeniul învăţământului şi asigură circuitul informaţional;

Noutăți

Anunturi

Autentificare