EDUSAL versiunea 2.8.2

Stimați colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.8.2 a aplicaţiei desktop (variantele exe şi zip).

Modificările aduse la versiunea 2.8.2 faţă de versiunea 2.8.1 constau în:
• Au fost implementate mai multe modificări conform Ordinului nr. 1024/1582/934 din MOF716/05.09.17:
- actualizarea listei de valori aferentă câmpului Tip salariat din forma Date persoană
- actualizarea formei de Recapitulatie taxe prin adăugarea unei zone care va permite înregistrarea detaliilor legate de ajutoarele de deces acordate
- actualizarea detaliilor certificatelor de concedii medicale prin implementarea câmpului “Dată aviz direcţia de sănătate publică”
- crearea şi actualizarea unei noi versiuni a D112:
1. actualizarea tipurilor de declaraţii posibile de generat
2. introducerea secţiunii G – Date informative privind ajutoarele de deces acordate în Anexa 1.1
3. adăugarea câmpului “Persoană scutită de la plata impozitului pe venit” în Anexa 1.2
4. adăugarea câmpului “Dată aviz direcţia de sănătate publică” în Anexa 1.2, secţiunea D
5. actualizarea regulilor de validare pe sume conform noilor tipuri de asigurat
• Au fost rezolvate următoarele probleme: 
- posibilitatea editării cămpului “Observaţii şcoală”
- se pot întocmi state de plată rectificative la iulie 2017 pentru aplicarea legii 153/2017
- se pot viualiza detaliile salariaţilor pe luni mai vechi de decembrie 2015
- recalculul drepturilor salariale mărite în stat de plată la pesonalul auxiliar

Pentru toti cei care au plătit în luna octombrie 2017 hotărâri judecătoreşti persoanelor care nu mai sunt în instituţie şi aţi setat la câmpul Tip salariat =(3) Alte categorii de personal veţi efectua următoarele setări privind încadrarea acestora conform Ordinului nr. 1024/1582/934 din MOF716/05.09.17:
1 Dacă luna de calcul octombrie este deja închisă se creează stat de plată rectificativ
2 Se setează pe tipul de asigurat: (18)Persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, dar încasează venituri ca urmare a faptului ca au avut incheiate raporturi juridice si respectivele venituri se acordă, potrivit legii, ulterior sau la data încetării raporturilor juridice.
3 Se pontează cu zero zile lucrate şi restul zilelor din perioada de reactivare pentru plata hotărârilor judecătoreşti pe zile de absenţă
4 În conformitate cu Ordinul nr. 1024/1582/934 nu se mai reţine contribuţia individuală pentru şomaj prin setarea acestui tip de salariat
5 Verificaţi diferenţele generate prin tipărirea statului de diferenţe
6 Calculaţi taxele de angajator şi trimiteti la validat statul de plata rectificativ.
7 Mai departe este fluxul de lucru pentru stat de plata rectificativ cunoscut deja.

Instrucţiuni pentru încadrarea persoanelor care sunt foşti angajaţi militari:
1 Se vor seta pe tipul de asigurat: (22)Persoane care realizează venituri din activități dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii
2 Acest tip de salariat a apărut în Ordinul nr. 1024/1582/934 din MOF716/05.09.17 începând cu luna octombrie 2017 şi nu se reţine pentru el contribuţia individuală de asigurări sociale
3 Înainte de luna octombrie 2017 NU se poate seta tipul de asigurat – Salariat militar deoarece softul J nu-l validează.

Foarte important! Aveţi grijă la setările pe Tip contract pentru persoanele încadrate DOAR la plata cu ora. Se distorsionează calculele pentru aplicarea Ordonanţei nr. 4/2017. 
De exemplu: NU se poate seta Tip contract = Parţial cu norma de 1 oră, Norma didactică = 100 şi Număr ore plata cu ora=100. S-ar deduce de aici că la 1 ora de lucru pe zi, un salariat lucrează 4 luni în totalul celor 100 de ore didactice.

Vă recomandăm să verificaţi tipurile de salariat setate la nivelul unităţii dvs şi să eliminaţi tipul (3) Alte categorii de personal. Conform Ordinului nr. 1024/1582/934 din MOF716/05.09.17 începând cu luna octombrie 2017 acest tip de salariat NU mai are bază legală de aplicare în învăţământ.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.8.2, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.8.2).
Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul “Versiune Program: 2.8.2”

Numai bine,
Echipa EduSAL

Noutăți

Anunturi

Autentificare