Edusal 2.11.2

EdusalSetup_2_11_2.zip

Edusal_2.11.2.zip  

Conform modificărilor aduse în versiunea curentă, enumerate mai jos, instalarea se va face opțional numai dacă utilizatorul consideră că este necesar să rezolve măcar una din situațiile precizate.

După instalarea versiunii 2.11.2, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!

După instalarea noii versiunii statele de personal şi plată NU se vor invalida decât pentru ISJ/ISMB și CCD!

Modificările aduse în versiunile 2.11 și 2.11.1 sunt valabile şi la versiunea 2.11.2.

Vă rugăm să consultați și arhiva ataşată cu informările modificărilor implementate în noua versiune.

Modificările aduse la versiunea 2.11.2 faţă de versiunea 2.11.1 constau în:

1. Plafonarea drepturilor salariale la nivelul lui 2022 pentru personalul din ISJ/ISMB și CCD-uri.

2. Includerea în majorarea drepturilor salariale a personalului auxiliar detașat în ISJ-uri/ISMB

3. Adăugarea grilelor la nivelul anului 2022 pentru Bibliotecar IA M, Informatician IA M/PL, Asistent medical principal PL/S

Precizare MEN:  Potrivit art. 247, litera J din Legea educației naținale nr. 1/2011, antrenorii fac parte din categoria personalului didactic de predare. Având în vedere cele menționate mai sus, antrenorii beneficiază de creșterea salarială cu 20% din luna martie 2018 dacă sunt cuprinși în această categorie de personal.

4. Actualizarea algoritmului de calcul pentru salariul de bază la persoanele încadrate pe coeficient de salarizare conform Legii cadru nr. 153/2017 astfel încât să ţină cont de scutirea de impozit şi tip de unitate

5. Rezolvarea problemelor privind rotunjirile de sporuri în statele de plată (spor zonă izolate, gradație de merit)

6. Rezolvarea problemei de afişare a impozitului pe stat de plată tipărit.

Echipa EduSAL

Noutăți

Anunturi

Autentificare