EDUSAL 2.12.1

EdusalSetup_2_12_1_.zip

După instalarea versiunii 2.12.1, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiunii statele de personal şi plată se vor invalida doar pentru unităţile de tip CCD.

Modificările aduse la versiunea 2.12 sunt valabile şi în versiunea 2.12.1.

Modificările aduse la versiunea 2.12.1 faţă de versiunea 2.12 constau în:


1. Majorarea drepturilor salariale pentru personalul didactic scutit de impozit cu diferenţa de la 25% la 28,5%.

2. Majorarea drepturilor salariale cu 20% pentru funcţiile de Documentarist gradul I, Documentarist gradul II, Documentarist gradul debutant cu studii S.

Atenţie! Pentru aplicarea acestei majorări se va reselecta funcţia din forma de Incadrare

3. Impunerea completării câmpului Categorie unitate din Detalii generale şcoală la trimiterea statului de plată.

4. Rezolvarea următoarelor probleme:

- calculul sporului de noapte la personalul didactic-auxiliar în stat de plată

- majorarea sporurilor personalului didactic de predare din cadrul CCD-urilor

- eliminarea atenţionărilor la nivelul personalului cu norme parţiale pentru care se calculează contribuţii la nivelul salariului minim pe economie

- corecţia salariilor grilă legea 250 pentru funcţia Profesor pentru instruire practică, studii superioare de scurtă durată, grad didactic I studii SSD, tranşa 18-22 ani

- corecţia salariilor grilă legea 250 pentru funcţia Maistru instructor, studii M grad didacti II tranşa 30-35 ani

5. Permiterea utilizării câmpului “Motiv alerta R/ S” la nivelul categoriilor de personal didactic-auxiliar şi nedidactic până la stabilirea condiţiilor de validare a înlocuirilor pe post în condiţiile speciale.

Atenţie! Acest câmp are validare şi în aplicaţia centrală şi utilizarea lui în mod incorect va duce la declanşare alertei R/S în aplicaţia centrală care nu va permite aprobarea statelor.

Echipa EduSAL

Noutăți

Anunturi

Autentificare