EDUSAL 2.20.2

EdusalSetup_2_20_2.zip

 După instalarea versiunii 2.20.2 vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! 

   Vă reamintim că pe perioada vacanţelor întregul personal didactic, inclusiv personalul de conducere, se află în concediu de odihnă fapt pentru care aceste informaţii trebuie să existe şi în Pontajele din aplicaţia EduSAL. În acest sens regăsiţi adresa ataşată.

   Modificările aduse prin versiunea 2.20 şi 2.20.1 sunt valabile şi la versiunea 2.20.2.

   Modificările aduse la versiunea 2.20.2 constau în: 

   1. Implementarea şi validarea zilelor de Concediu de odihnă pe perioada vacanţelor şcolare cu următoarele menţiuni:
ü În submeniul de Pontaje au fost implementate următoarele câmpuri: Număr, Dată şi Responsabil Cerere de rechemare / aprobare anulare concediu de odihnă în care se vor completa informaţiile aferente cererii pentru care persoanele cadre didactice de predare nu sunt în concediu de odihnă pe perioada vacanţelor şcolare.
   ü La trimiterea statelor de plată se va verifica dacă fiecare cadru didactic de predare, inclusiv personalul de conducere, are un număr de zile de concediu de odihnă egal cu cele aferente vacanţei scolare, respectiv în luna ianuarie 2019 sunt 7 zile. Sunt exceptate de la validare persoanele care au concediu medical în perioada vacanţei şcolare şi / sau au datele cererii de rechemare / aprobare anulare concediu de odihnă completate. Fără aceste informaţii statele de plată nu vor putea fi trimise la server

   2. Implementarea Sporului de complexitate a muncii personalului nedidactic din ISJ/ISMB încadrat în Legea 153/2018 conform Legii nr. 79/28.03.2018 de modificare a legii cadru, respectiv se va acorda funcţiilor regăsite în Anexa nr. VIII, cap. II, litera A, punctul III, nota. 2
NOTA! Se plăteşte de la articolul bugetar 10.01.01.

   3. Implementarea salariilor griă aferente anul 2022 pentru funcţiile semnalate
NOTA! Pentru setarea salariul grilă 2022 lipsă se va reselecta funcţia de execuţie si se va salva noua valoare.

   4. Dezactivarea funcţionalitătii de marcare cu roşu a persoanlor care nu au grila pe 2022 pentru a permite astfel trimiterea la server a statelor de personal

   5. Rezolvarea problemei de calcul semnalate asupra sporului de suprasolicitare neuropsihică în cazul persoanelor încadrate pe coeficient.

   6. Actualizarea fluturaşilor şi a rapoartelor cu ultimele modificări

   Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.20.2, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.20.2).

Numai bine,
Echipa EduSAL"

Noutăți

Anunturi

Autentificare