Atribuţiile conform art.17, alin.4 din Ordinul 5530 / 2011

 

 (4) Compartimentul tehnic-administrativ are următoarele atribuţii:
   a) dezvoltă şi modernizează baza didactico-materială a unităţilor din subordine/conexe;
   b) analizează şi centralizează necesarul materialelor de secretariat, administraţie şi gospodăreşti, de combustibil, de energie termică şi electrică pentru inspectoratul şcolar;
   c) achiziţionează şi întreţine bunurile din dotarea inspectoratului şcolar, conform prevederilor legale;
   d) elaborează documentaţiile tehnice pentru lucrările aprobate pentru inspectoratele şcolare şi unităţile conexe;
   e) organizează activităţile de licitaţie pentru adjudecarea proiectelor şi executarea lucrărilor la noile obiective, precum şi achiziţiile publice de bunuri pentru inspectoratele şcolare şi unităţile conexe;
   f) controlează executarea în bune condiţii a lucrărilor prevăzute în programul de investiţii, pentru inspectoratele şcolare şi unităţile conexe;
   g) organizează activităţile de recepţie a obiectivelor realizate ce se pun în funcţiune, pentru inspectoratele şcolare şi unităţile conexe;
   h) întocmeşte şi păstrează cărţile tehnice ale construcţiei pentru obiectivele de investiţii recepţionate;
   i) întocmeşte evidenţa patrimoniului unităţilor de învăţământ conexe şi păstrează documentele legale care atestă apartenenţa obiectivelor de patrimoniu;
   j) informează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului despre toate acţiunile întreprinse privind problemele legate de patrimoniul propriu şi al unităţilor conexe;
   k) întocmeşte, actualizează şi gestionează procedurile activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului.

 

Noutăți

Anunturi

Autentificare