• Mesaje Inspector Scolar General
  • Comunicate de presa
  • Program de lucru
  • Conducerea I.S.J. Ilfov

Program de lucru I.S.J. Ilfov

Luni - Joi 08:00 - 16:30
Vineri 08:00 - 14:00

Conducerea I.S.J. Ilfov

INSPECTOR SCOLAR GENERAL

Profesor Adriana STOICA

Program de audiente: Miercuri, orele 13:00 - 15:00

 

INSPECTOR SCOLAR GENERAL ADJUNCT

Profesor Dr. Cristina GHIȚĂ

Program de audiente: Luni, orele 14:00 - 16:00

 

INSPECTOR SCOLAR GENERAL ADJUNCT

Profesor Ion DOGARU

Program de audiente: Joi, orele 13:00 - 15:00

 

Comunicat de presa - 28 septembrie

Presentation1

POSDRU/190/1.1/S/156971 - „Validarea competenţelor cheie ale elevilor din judeţul Ilfov prin participarea la concursul judeţean ECO ALERT!”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov


COMUNICAT DE PRESĂ
privind lansarea proiectului
Validarea competenţelor cheie ale elevilor din judeţul Ilfov prin participarea la concursul judeţean ECO ALERT!”
Bucureşti, 29 septembrie 2015


Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi POWER NET CONSULTING   implementează, începând cu luna septembrie 2015, proiectul „Validarea competenţelor cheie ale elevilor din judeţul Ilfov prin participarea la concursul judeţean ECO ALERT!”.

Proiectul are o perioadă de implementare de 5 luni,  o valoare totală eligibilă estimată de 3.334.320,52 lei şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013: „Investeşte în oameni!, Axa prioritară 1 -  „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 - „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate” 

Obiectivul general al proiectului - Dezvoltarea competenţelor cheie pentru un grup ţintă de 15100 elevi din clasele primare, gimnaziale şi liceale, la nivelul judeţului Ilfov, şi promovarea dezvoltării durabile şi responsabilităţii în gestionarea resurselor naturale şi eficientizarea consumului de energie, prin organizarea concursului judeţean ECO ALERT!

Grupul ţintă este format din 15100 de elevi din reţeaua şcolară a judeţului Ilfov.

Indicatori:

- Numarul unitatilor scolare sprijinite - 55

       - Numar de persoane care beneficiaza de servicii de orientare/consiliere – învatamânt preuniversitar - 5050 

    - Numar de participanţi la alte servicii de educaţie (educaţie extracurriculara, TIC, pilotari de servicii noi etc.) - învaţământ preuniversitar - 15100

    - Ponderea elevilor care si-au îmbunatatit performantele scolare ca urmare a serviciilor de orientare/consiliere - învatamânt preuniversitar  - 75 %

Proiectul, în ansamblul său, facilitează dezvoltarea de competenţe specifice şi implicit validarea acestora prin intermediul unor instrumente integrate, inovative la nivel judeţean. Implementarea CDS-ului ECO ALERT! nu se limiteaza la orizontul de timp alocat proiectului ci se continuă pe tot parcursul anului scolar 2015-2016. Activităţile de consiliere isi orientare sunt de asemenea integrate într-un lanţ valoric structurat în mod unitar şi pe principii de complementaritate. Proiectul creează un efect pozitiv pe termen mediu şi lung în rândul grupului ţintă prin intermediul instrumentelor inovative de dezvoltare a competenţelor specifice şi validare a acestora. CDS-ul ECO ALERT! şi concursul judeţean vor fi incluse în oferta educatională judeţeană a a următorilor ani şcolari ca elemente de sustenabilitate.

Manager,

Coca CODREANU

                                                         Coordonator comunicare şi promovare,

Camelia CHELU

 

Noutăți

Autentificare